top of page

D I N N E R W A R E

Luxe Living - Dinnerware, Sambuco

S A M B U C O

 

IDR. 85.000  |  Charger Plate (13")

IDR. 55.000  |  Dinner Plate (11")

IDR. 45.000  |  Salad/Dessert Plate (8.75")

IDR. 35.000  |  Bread Plate (6.4")

Luxe Living - Dinnerware, Napoli

N A P O L I

 

IDR. 90.000  |  Charger Plate (13")

IDR. 60.000  |  Dinner Plate (11")

IDR. 50.000  |  Salad/Dessert Plate (8.75")

IDR. 40.000  |  Bread Plate (6.4")

Luxe Living - Dinnerware, Pompeii

P O M P E I I

 

IDR. 85.000  |  Charger Plate (13")

IDR. 55.000  |  Dinner Plate (11")

IDR. 45.000  |  Salad/Dessert Plate (8.75")

IDR. 35.000  |  Bread Plate (6.4")

Luxe Living - Dinnerware, Anacapri White

A N A C A P R I   W H I T E

 

IDR. 75.000  |  Charger Plate (13")

IDR. 30.000  |  Dinner Plate (11")

IDR. 20.000  |  Salad/Dessert Plate (8.75")

IDR. 10.000  |  Bread Plate (6.4")

Luxe Living - Dinnerware, Solaro White

S O L A R O   W H I T E

 

IDR. 75.000  |  Charger Plate (13")

IDR. 30.000  |  Dinner Plate (11")

IDR. 20.000  |  Salad/Dessert Plate (8.75")

IDR. 10.000  |  Bread Plate (6.4")

bottom of page